Tine-ma minte
Ai uitat parola?


Pentru o cautare mai eficienta, va rugam sa cautati dupa marca si model!
 

Accesorii auto tuning

 

  Partener oficial

 
Contact rapid
 
modalitati de plata
 

  Ne gasesti si pe:

 
Versiune de mobil

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

KIT XENON TUNING S.R.L.

 

Prezenta Politica de confidentialitate (“Politica”) explica modul in care Kit Xenon Tuning S.R.L. (denumita in continuare: ”KIT XENON TUNING”) colecteaza, utilizeaza şi gestioneaza informatiile tale cu caracter personal.

KIT XENON TUNING se angajeaza sa protejeze şi sa iti respecte confidenTialitatea datelor cu caracter personal. Citeşte prezenta Politica cu atenTie ca sa inTelegi de ce şi cum colectam datele de la tine şi cum vor fi utilizate.

 

 • Ce sunt datele cu caracter personal?

 

Potrivit GDPR (REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE), „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”). O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Nu exista o lista a datelor cu caracter personal, iar GDPR nu impune statelor sa realizeze o astfel de lista, pentru simplul motiv ca o data poate deveni intr-un anumit context data cu caracter personal, iar in alt context sa fie pur și simplu o informatie fara valoare de data cu caracter personal.

 

Iata cateva exemple de date cu caracter personal:

 •   numele;
 •  domiciliul sau reședinta cuiva;
 • numarul de telefon;
 •  o adresa de e-mail;
 •  numarul de buletin, pașaport sau carte de identitate;
 •  date privind locatia (de exemplu, functia de date privind locatia disponibila pe un telefon mobil);
 •  un IP;
 •  un cookie ID;

 

 • Cand şi cum colectam de la tine date cu caracter personal? 

Noi colectam informaTiile tale cu caracter personal atunci cand acestea sunt relevante pentru nevoile tale de consumator sau afacerea noastra (de ex. cand cumperi şi/sau comanzi produse şi/sau servicii de la noi, cand te inregistrezi pe site-ul nostru, cand furnizezi feedback despre bunuri şi servicii, cand te abonezi la newsletter, etc.).

Obtinem informatiile cu caracter personal direct de la tine atunci cand comanzi anumite produse sau servicii sau completezi un anumit formular. Formularele folosite de KIT XENON TUNING includ campuri precum numele, adresa de e-mail, numarul de telefon mobil, parola de acces, detalii privitoare la adresa de livrare a unor produse, detaliile de facturare, etc.

Colectam date cu caracter personal atunci cand completezi şi trimiTi de bunavoie catre KIT XENON TUNING formularele online de pe paginile Website-ului. Formularele completate cu informaTii cu caracter personal nu pot fi trimise catre KIT XENON TUNING daca nu iTi exprimi acordul voluntar cu privire la condiTiile prezentei Politici de confidenTialitate. Exprimarea acordului voluntar se face manual, de catre fiecare utilizator in parte, selectand cu cursorul sau prin atingere (in cazul ecranelor tactile) campul atribuit documentului "Sunt de acord sa primesc e-mailuri" din cadrul formularului.

ReTine ca acestea sunt doar informatii despre modalitatile posibile de utilizare a datelor cu caracter personal pe care le poti intalni vizitand site-urile web KIT XENON TUNING şi efectuand o achizitie de la noi.

NU colectam și NU prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 18 ani.

Nu folosim datele tale cu caracter personal in scopuri de marketing decat cu acordul tau prealabil. Daca doreşti sa iTi trimitem detalii despre produsele, ofertele şi promoTiile noastre, te poTi abona la newsletter-ul nostru, doar in aceasta modalitate vei putea fi informat cu privire la noutaTi.

Te asiguram ca nu vei primi mesaje nesolicitate prin sisteme automate de apelare şi comunicare, prin fax sau poşta electronica (e-mail) sau prin orice alta metoda care foloseşte serviciile de comunicaTii electronice destinate publicului in situatia in care nu Ti-ai exprimat in prealabil consimTamantul expres pentru a primi astfel de comunicari.

Cu toate acestea, ulterior exprimarii consimTamantului de primire a mesajelor, vei avea dreptul sa sa soliciTi in mod gratuit incetarea comunicarii electronice. In acest sens, KIT XENON TUNING iTi pune la dispoziTie link-uri şi adrese de e-mail vizibile in paginile proprii şi in mediile de comunicare a mesajelor.

 • Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Scopul colectarii Datelor cu caracter personal este in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare şi presupune:

 •  procesarea comenzilor;
 •  administrarea contului creat de Utilizator pe Website;
 •   transmiterea de mesaje de natura comerciala şi/sau de informare prin poşta electronica (e-mail);
 •   conformarea, cu privire la cerinTele legale comerciale.

Nu eşti obligat sa ne furnizezi datele tale cu caracter personal, insa refuzul tau va determina imposibilitatea indeplinirii scopului prelucrarii datelor cu caracter personal şi implicit nu vei putea beneficia in totalitate de serviciile pentru care ai ales sa vizitezi şi sa utilizezi Website-ul.(de ex.: comezile nu vor putea fi procesare/onorate).

 • Care sunt drepturile utilizatorilor?

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal recunoaște persoanelor vizate o serie de 9 drepturi importante (operatorul este cel obligat sa se asigure de respectarea lor):

 1. Dreptul la informare - art. 13 şi 14 GDPR. Acest drept le permite persoanelor vizate sa ia cunoştinTa, chiar de la momentul la care se face colectarea, despre modul in care se vor utiliza acele date, catre cine vor fi ele dezvaluite ori transferate, ce drepturi au persoanele in cauza cu privire la datele prelucrate, etc.
 2. Dreptul de acces la date - art. 15 GDPR. ITi permite sa obTii din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care te privesc și, in caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informatii utile.
 3. Dreptul la rectificarea datelor - art. 16 GDPR. ITi permite sa obtii de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc.
  1. Dreptul la ștergerea datelor - art. 17 GDPR. ITi permite sa obTii din partea noastra ştergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fara intarzieri nejustificate. Exista totuşi şi exceptii de la aceasta regula (spre exemplu, in situaTia in care datele sunt prelucrate in scopuri statistice ori de arhivare, precum şi in cazul in care datele sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligaTii legale ori pentru constatarea sau apararea unui drept in instanTa.
  2. Dreptul la restrictionarea datelor - art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. Poate fi exercitat intre momentul in care luam decizia de a şterge anumite date (nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii) și ștergerea efectiva a datelor, cu transmiterea prealabila a unei cereri prin care te opui ștergerii, motivand faptul ca ai nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Ca urmare a unei astfel de solicitari, vom “ingheta” datele, oprind prelucrarea lor pentru o anumita perioada de timp.
  3. Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 GDPR. Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care le-ai furnizat KIT XENON TUNING intr-un format structurat, utilizat in mod curent şi care poate fi citit automat şi ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra. Cu alte cuvinte, datele personale iTi vor fi oferite, intr-un format structurat, pentru ca tu sa poTi decide daca alegi sa le descarci sau, dimpotriva, daca le trimiTi unui alt operator.
  4. Dreptul la opozitie - art. 21 GDPR. Ai dreptul de a te opune, spre exemplu, prelucrarii datelor tale personale, atunci cand acestea sunt prelucrate in scop de marketing direct. Ca sa fie mai clar modul in care iTi poTi exercita acest drept, trebuie menTionat, spre exemplu, ca in toate newsletterele care provin de la KIT XENON TUNING, vei avea intotdeauna posibilitatea sa te dezabonezi. Oferim aceasta posibilitate in absolut toate situaTiile, indiferent ca legea ne obliga sau nu la aceasta (nu toate mailurile de la noi sunt considerate a fi marketing direct), pentru ca ni se pare important ca interacTiunea ta cu KIT XENON TUNING sa existe doar cata vreme Ti-o doreşti.
  5. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata- art. 22 GDPR. Acest drept se refera la crearea de profiluri, care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. KIT XENON TUNING nu realizeaza astfel de profiluri care sa fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizata. La momentul la care vom realiza astfel de profiluri, te vom anunTa şi vom modifica prezenta nota de informare.
  6. Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

 • Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Pentru a proteja datele tale cu caracter personal de distrugerea accidentala sau ilegala, de pierderea sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, KIT XENON TUNING utilizeaza masuri de securitate tehnice şi organizatorice de inalta complexitate. Datele personale completate şi trimise de tine prin intermediul formularelor online de pe Website vor fi procesate, stocate şi criptate (in cazul parolei de acces) utilizand tehnici informatice din domeniul programarii web, care pot fi dar fara a se limita la: imunizarea campurilor formularelor prin metode specifice, respectarea parametrilor de siguranTa privind conexiunea cu baza de date, instalarea de programe antivirus in sistemul de operare al Server-ului. Accesul la baza de date pentru lucrarile de administrare şi/sau modificare a anumitor date se realizeaza prin autentificarea cu parola doar de catre administratorii şi/sau angajaTii desemnaTi de KIT XENON TUNING. Copiile de siguranTa a bazei de date se vor realiza pe suport electronic, respectiv pe hard disk-ul local sau cloud. Computer-ul pe care se afla hard disk-ul local se va afla in permanenTa intr-o incapere incuiata unde vor avea acces doar administratorii şi/sau angajaTii desemnaTi de KIT XENON TUNING. De asemenea, pentru menTinerea securitaTii prelucrarii datelor cu caracter personal (in special impotriva viruşilor informatici) KIT XENON TUNING interzice folosirea de programe software locale care provin din surse neautorizate şi instaleaza pe hard disk-urile locale programe de tip antivirus pentru prevenirea infestarii cu viruşi şi daca este cazul pentru devirusarea automata. Administratorii şi/sau angajaTii desemnaTi de KIT XENON TUNING sunt instruiTi asupra importanTei menTinerii confidenTialitaTii datelor cu caracter personal, precum şi asupra riscurilor pe care le comporta prelucrarea datelor cu caracter personal. InformaTiile cu caracter personal stocate in baza de date NU vor fi tiparite. KIT XENON TUNING garanteaza securitatea şi confidenTialitatea datelor cu caracter personal gazduite prin sistemul sau informatic.

ü  Securitatea datelor bancare

In cazul plaTilor efectuate cu cardul (exemplu: achiziTionarea produselor), comercializarea se efectueaza  prin intermediul soluTiilor de plata online oferite de terTi autorizaTi in relaTia cu KIT XENON TUTNING. In vederea eliminarii riscului ca datele Utilizatorilor sa intre in posesia unor persoane neautorizate şi sa fie folosite abuziv/nelegal de acestea, terTii autorizaTi in relaTia cu KIT XENON TUNING garanteaza legalitatea şi securitatea datelor personale (numar de card, data expirarii, etc) şi a sistemelor informatice utilizate.

 • Cookie-uri

KIT XENON TUNING foloseşte Cookie-uri proprii și de la terti pentru colectarea datelor cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • analizarea comportamentului potenTialilor clienTi (vizitatori) sau a celor existenTi pe paginile Website-ului; (de ex.: frecvenTa cu care este abandonat coşul de cumparaturi);
 • identificarea mijloacelor tehnice prin care se realizeaza traficul pe Website; acestea pot fi dar nu se limiteaza la sistemul de operare, tipul dispozitivului, rezoluTia ecranului.
 • adaptarea conTinutului Website-ului in funcTie de preferinTele Utilizatorilor (de ex.: ce secTiuni sau categorii sunt mai des vizitate, ce produse sunt mai des vizualizate sau ce butoane sunt folosite frecvent);
 • implementarea de funcTii practice sau pentru satisfacerea nevoilor Utilizatorilor (de ex.: menTinerea produselor in coşul de cumparaturi in cazul inchiderii browser-ului sau salvarea unor pagini şi/sau secTiuni intr-un meniu rapid disponibil pentru o conectare ulterioara a Utilizatorului);
 • identificarea preferinTelor vizitatorilor care ulterior ar putea fi folosite in scopuri de marketing şi publicitate prezentandu-se diferite anunTuri publicitare şi promotii in funcTie de interesele manifestate de Utilizatori pe Website.

KIT XENON TUNING foloseşte Cookie-uri per sesiune (temporare) şi permanente. Primul tip, cele temporare, raman pe discul Utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau pana la inchiderea aplicatiei/browser-ului. Fișierele permanente raman pe discul Utilizatorului chiar și dupa inchiderea browser-ului, pe o perioada variabila de timp, in functie de parametrii fiecarui Cookie in parte sau pana ce sunt șterse de catre Utilizator din setarile browser-ului. Cookie-urile folosite pe acest Website nu memoreaza informatii cu caracter personal și nu identifica personal utilizatorii de internet.

Datele colectate cu ajutorul Cookie-urilor vor fi folosite doar pentru a imbunataTi experienTa interacTiunii Utilizatorului cu KIT XENON TUING in mediul online. Setarile privind acceptarea Cookie-urilor sau/și ștergerea acestora pot fi operate in browser-ul Utilizatorului. Totuși, limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta modul de interactiune cu paginile acestui Website.

 • Cat timp pastram datele cu caracter personal?

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal atata timp cat avem nevoie de ele şi exclusiv in scopul pentru care sunt procesate, dupa care vom lua masurile necesare pentru a le șterge definitiv. 

Vom revizui in mod activ datele cu caracter personal pe care le detinem și le vom șterge in siguranta sau, in unele cazuri, le vom anonimiza, atunci cand nu mai exista o nevoie legala.

Va rugam sa verificaTi la fiecare utilizare a website-ului nostru Politica de confidenTialitate şi SecTiunea de termeni şi condiTii pentru a fi tot timpul informaTi in legatura cu acestea. 

Prin citirea acestei note de informare ati luat cunoştinTa despre datele cu caracter personal care urmeaza a fi colectate şi prelucrate de KIT XENON TUNING şi inTelegeTi faptul ca aceste date constituie elemente determinante pentru accesarea produselor şi serviciilor oferite de KIT XENON TUNING, precum şi pentru derularea activitaTii noastre comerciale.

 

Orice sesizare cu privire la o posibila incalcare a confidentialitaTii, va rugam sa o transmiteTi prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) la adresa din: in București, sector 3, Calea Calaraşilor, nr. 300, bl. S20, sc. 2, et. 8, ap. 66 sau pe mail la urmatoarea adresa: dataprotection@carpartstuning.com.